We bieden studenten een gevarieerde kijk op de  verschillende ‘conceptscholen’, gericht op ‘vernieuwend en

 

uitdagend onderwijs’, gericht op een bredere ontwikkeling van iedere leerling.

Wie wij zijn

In de Academische Opleidingsschool Amsterdam staan lesgeven, opleiden én onderzoek doen centraal.


Het Montessori College Oost, het Montessori Lyceum Amsterdam, de Open Schoolgemeenschap Bijlmer en het Spinoza Lyceum zijn de deelnemende scholen voor voortgezet onderwijs. Zij verschillen van andere scholen door juist deze combinatie van onderwijs, opleiden én onderzoek.


De begeleiding wordt verzorgd door docenten, opleiders en onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. Het doel is om in onze werkwijze met de opleiders, studenten en docent-onderzoekers gezamenlijk op zoek te gaan naar een structurele verbetering van de kwaliteit van het onderwijs gebaseerd op de best beschikbare kennis en wetenschappelijk bewijs.

Partners

Meer over de Amsterdams scholen en instituten.

Partners

Academie voor Beeldende Vorming
De Academie voor Beeldende Vorming aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten biedt de enige zelfstandige docenten-
opleiding in de beeldende vakken in Nederland. We leiden studenten op tot vakbekwame beeldende kunst docenten in de vierjarige bachelor Docent beeldende kunst en vormgeving.
Studenten die al in het bezit zijn van een kunstacademiediploma, via een verkort programma van twee jaar.
De studenten leren om vanuit hun eigen fascinatie voor kunst en cultuur anderen te begeleiden en wegwijs te maken in de kunstbeoefening en de beeldcultuur.
Na het behalen van het diploma mogen studenten zich Bachelor of Fine Art in Education (BFA Ed) noemen. Ze zijn bevoegd om op ieder niveau, van basisschool tot hoger beroepsonderwijs, les te geven in de beeldende vakken en CKV 1, 2 en 3. Ook kunnen studenten lesgeven in het buitenschoolse werkveld, bijvoorbeeld bij culturele instellingen.
www.ahk.nl/beeldende-vorming/

Hogeschool van Amsterdam domein bewegen sport en voeding
Bewegen, sport en voeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zoals ook de voltijdopleidingen Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO), Sport, Management & Ondernemen (SM&O) en Voeding & Diëtetiek een alliantie vormen. Samen met het Kenniscentrum KIK vormen deze drie hbo-opleidingen het domein Bewegen, Sport & Voeding (BSV), het energiekste deel van de Hogeschool van Amsterdam.

De Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)
ALO-studenten zijn fit en gedreven. En zij willen anderen leren bewegen. Via een uitdagend bewegingsprogramma, plus een training in onderwijskundige, organisatorische en leidinggevende vaardigheden, leidt de ALO hen op tot eerstegraads docenten lichamelijke opvoeding.
Afgestudeerde ALO’ers geven les binnen alle typen onderwijs, van basisonderwijs en voortgezet onderwijs tot mbo en hbo, en stimuleren jongeren bij hun sportontwikkeling. Ook gaat voor afzwaaiende studenten de deur open naar het werken in het speciaal onderwijs (kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden), de medische fitness (revalidatie) of als trainer/coach.
www.dbsv.hva.nl

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding (HvA O&O)
De Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding biedt voltijd- en deeltijdstudies die iemand opleiden tot leraar of pedagoog.
Een afgestudeerde student is in staat mensen in hun leerontwikkeling of op het pedagogische vlak te begeleiden. Het onderwijs vanm de HvA richt zich op het ontwikkelen van competenties naast alle kennis en vaardigheden die een leraar nodig heeft.
www.doo.hva.nl

Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO)
De Interfacultaire Lerarenopleidingen verzorgen voor de UvA de post-masteropleiding tot eerstegraads docent in het voortgezet onderwijs in 23 schoolvakken. Studenten volgen de opleiding na het behalen van een WO-master die aansluit bij het schoolvak.
De Interfacultaire Lerarenopleidingen bieden behalve de (eerstegraads) lerarenopleiding ook een Minor Educatie aan en diverse keuzevakken. De Minor Educatie leidt op naar lesbevoegdheid voor de onderbouw havo-vwo en voor vmbo-tl.
www.ilo.uva.nl

Montessori College Oost (MCO)
Het Montessori College Oost is een middelgrote (1000 leerlingen) school voor MAVO en VMBO, waar leerlingen werken vanuit de montessori-visie en zich ontwikkelen tot zelfbewuste jonge mensen die weten waar zij staan en wat zij willen. De school maakt deel uit van de Monteesori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA). De school staat met een zeer modern schoolgebouw in Oostpoort; het hart van het Amsterdamse stadsdeel Oost/Watergraafsmeer.
De school staat open voor alle leerlingen mer een vmbo-advies en biedt in de bovenbouw de sectoren Zorg en welzijn, Economie en Techniek aan.
www.montessori-college-oost.nl

Montessori Lyceum Amsterdam (MLA)
Het Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) maakt deel uit van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam.
Het MLA is een school voor vwo/gymnasium-, havo- en mavo-leerlingen met en zonder montessori-achtergrond. Uitgangspunt bij het onderwijs zijn de ideeën van Maria Montessori, het principe "help mij het zelf te doen". Leerlingen krijgen de ruimte zelfstandig te werken, verantwoordelijkheid te dragen, het eigen werktempo te bepalen, taken te plannen en werk in te delen.
Met ongeveer 1600 leerlingen is het MLA een grote school. Daarom is zowel de onderbouw als de bovenbouw gesplitst in kleine, zelfstandig werkende deelscholen van180 tot maximaal 230 leerlingen. De deelscholen hebben een eigen plek in het gebouwencomplex en een eigen docententeam. Kleinschaligheid qua onderwijsorganisatie staat voorop.
www.montessorilyceumamsterdam.nl

Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB)
De Open Schoolgemeenschap Bijlmer is een samenwerkingsschool en heeft het karakter van zowel een openbare als een bijzondere school. Het is school waar alle gezindten welkom zijn. De OSB is een brede schoolgemeenschap voor VWO, HAVO en VMBO.
De naam van de school is kenmerkend: Open verwijst naar de ontmoeting van mensen met al hun verschillen. School drukt uit dat alle schooltypen samengaan in een school. Gemeenschap staat voor de sfeer van gezamenlijkheid. De school hecht aan Bijlmer omdat zij graagjuist daar een bijdrage aan eigentijds en vernieuwend onderwijs wil leveren.
www.openschoolgemeenschapbijlmer.nl

Spinoza Lyceum
Het Spinoza Lyceum is de enige daltonschool voor het voortgezet onderwijs in Amsterdam en wijde omgeving. Daltononderwijs richt zich op het ontwikkelen van zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel bij kinderen. Het daltononderwijs combineert traditioneel klassikale instructie met onderwijsvormen die de zelfwerkzaamheid bevorderen.
Het Spinoza Lyceum is een school met ongeveer 1090 leerlingen. De school biedt in afdelingen de volgende schoolsoorten aan: gymnasium, atheneum, havo en mavo.
www.spinozalyceum.nl

ERVAREN IN SAMENWERKEN

Het opleiden van nieuwe docenten is steeds meer een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de opleidingsinstituten en de scholen geworden. De AcOA loopt al 17 jaar voorop in deze samenwerking, waarvan 12 jaar als academische opleidingsschool, dus met extra tijd en geld voor onderzoek. Een succesvol concept, in 2015 bevestigd met een positief oordeel van de accreditatiecommissie van de NVAO.  

EIGENZINNIG 

De samenwerking heeft primair als doel studenten op te leiden tot gekwalificeerde docenten die onze leerlingen in het voorgezet onderwijs kunnen uitdagen en begeleiden naar een diploma dat past bij hun capaciteiten en interesses. Een taak die in een stad als Amsterdam extra eisen en kansen biedt. Het gaat om eisen aan de professionaliteit van de toekomstige docent, zoals het kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen en hun ouders en met de vele veranderingen die zowel op de leerling als op de docent af komen. Maar het geeft ook extra kansen op een uitdagende baan en onderwijscarrière vanuit de zgn. ‘conceptscholen’, gericht op ‘vernieuwend en uitdagend onderwijs’ gericht op de brede ontwikkeling van iedere leerling. De samenwerkende scholen hebben allen hun eigen specifieke pedagogische en didactische uitgangspunten en doelen en staan samen met de opleidingsinstituten garant voor een eigenzinnige opleiding tot het docentschap. 

X

X

Oscar Wilde

Neem contact op met AcOA

Peter van Anrooystraat 8

0205777444

pexels-photo-1462630_edited_edited.jpg

0205777444

©2020 door AcOA. Met trots gemaakt met Wix.com