top of page

Wie is de AcOA?

In de Academische Opleidingsschool Amsterdam staan lesgeven, opleiden én onderzoek doen centraal.

Het Montessori Lyceum Oostpoort, het Montessori Lyceum Amsterdam, de Open Schoolgemeenschap Bijlmer, Spinoza20first en het Spinoza Lyceum zijn de deelnemende scholen voor voortgezet onderwijs. Zij verschillen van andere scholen door juist deze combinatie van onderwijs, opleiden én onderzoek.

De begeleiding wordt verzorgd door docenten, opleiders en onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam, de ALO, Breitner Academie en de Universiteit van Amsterdam. Het doel is om in onze werkwijze met de opleiders, studenten en onderzoeksdocenten gezamenlijk op zoek te gaan naar een structurele verbetering van de kwaliteit van het onderwijs gebaseerd op de best beschikbare kennis en wetenschappelijk bewijs.

Lees hier het AcOA-opleidingsplan: 

ERVAREN IN SAMENWERKEN

Het opleiden van nieuwe docenten is steeds meer een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de opleidingsinstituten en de scholen geworden. De AcOA loopt al vanaf 2001 voorop in samenwerking, waarvan sinds 2006 als academische opleidingsschool, dus met tijd en aandacht voor onderzoek.

Een succesvol concept, in 2015 bevestigd met een positief oordeel van de accreditatiecommissie van de NVAO.

people-looking-at-laptop-computer-159539

Eigenzinnig

De samenwerking heeft primair als doel studenten op te leiden tot gekwalificeerde docenten die onze leerlingen in het voorgezet onderwijs kunnen uitdagen en begeleiden naar een diploma dat past bij hun capaciteiten en interesses. Een taak die in een stad als Amsterdam extra eisen en kansen biedt. Het gaat om eisen aan de professionaliteit van de toekomstige docent, zoals het kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen en hun ouders en met de vele veranderingen die zowel op de leerling als op de docent afkomen. Maar het geeft ook extra kansen op een uitdagende baan en onderwijscarrière vanuit de zgn. ‘conceptscholen’, gericht op ‘vernieuwend en uitdagend onderwijs’ gericht op de brede ontwikkeling van iedere leerling. De samenwerkende scholen hebben allen hun eigen specifieke pedagogische en didactische uitgangspunten en doelen en staan samen met de opleidingsinstituten garant voor een eigenzinnige opleiding tot het docentschap. 

Peter van Anrooystraat 8

0205777444

bottom of page