top of page

Wat doet de werkplekbegeleider?

 

De HvA schrijft het volgende in haar inleiding:

"Het eerste aanspreekpunt in de school voor de student is de Werkplekbegeleider. Hij/zij verzorgt de inhoudelijke, dagelijkse begeleiding van de student bij het werkplekleren, spreekt activiteiten met de student af, voert voortgangsgesprekken, woont lessen of andere activiteiten bij en bespreekt deze met de student. De Werkplekbegeleider heeft een adviserende rol bij tussenevaluatie en eindbeoordeling."

Nu is het zo dat de uitvoering van deze taak per instituut nog wel verschilt, dus...

Wat is in dat geval het programma per instituut en hoe begeleid je daarbij de student? 

Hieronder vind je gidsen, beoordelingsformulieren en programma's per instituut.

ILO

gidsen

beoordelen

programma's

HVA

gidsen

beoordelen

programma's

bREITNER

gidsen

beoordelen

programmas

ALO

gidsen

beoordelen

programma's

bottom of page