top of page
Amsterdam
WOA-vo/vmbo
WoA%20groen_edited_edited.jpg

Werkplaats onderwijsonderzoek Amsterdam

De Academische Opleidingsschool Amsterdam (AcOA) is een samenwerkingsverband van vijf scholen voor voortgezet onderwijs en de lerarenopleidingen van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) domein Opvoeding en Onderwijs en de Interfacultaire Lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam (ILO). De deelnemende scholen zijn de OSB, het Montessori Lyceum Oostpoort (MLO), het Montessori Lyceum Amsterdam (MLA), het Spinoza Lyceum en Spinoza20first. Alle vijf zijn zogenaamde “conceptscholen” die zich richten op vernieuwend en uitdagend onderwijs en een brede ontwikkeling van iedere leerling. Ook de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK/Breitner) maken deel uit van het samenwerkingsverband.

 

De opleidingsinstituten en de scholen zien het opleiden van nieuwe docenten als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De samenwerking heeft primair als doel studenten op te leiden tot gekwalificeerde docenten die onze leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen uitdagen en begeleiden naar een diploma dat past bij hun capaciteiten en interesses. Een taak die in een stad als Amsterdam extra eisen stelt en tegelijkertijd kansen biedt. Daarnaast is het samen opleiden van studenten en het samen leren van en met studenten voor de deelnemende scholen en instituten een inspiratiebron voor het ontwikkelen van kwaliteit van het onderwijs. Ten slotte biedt het opleiden van studenten de scholen een mooie kans om goede docenten binnen te halen.

 

Van 2006 tot 2016 is de AcOA van start gegaan met een “academische kop” waarin praktijkonderzoek centraal staat. Binnen de AcOA is samenwerking en uitwisseling op het gebied van gezamenlijk onderzoek belangrijk. Om die reden deden onderzoeksdocenten van de AcOA met ingang van het schooljaar 2017/2018 verdergaand onderzoek in de tweejarige pilot van de “Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam” (de WOA). Inmiddels is in het schooljaar 2019/2020 opnieuw een gemeentelijke subsidie toegekend voor een termijn van 3 jaar en werkt de WOA nu als volgt.

 

De Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) bestaat uit twee samenwerkingsverbanden tussen schoolbesturen en kennisinstellingen in de stad Amsterdam: één voor de sector primair onderwijs (WOA PO), en één voor de sector voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs (WOA-vo/mbo). Het doel van de WOA is om door middel van gezamenlijk onderzoek praktijkrelevante kennis te ontwikkelen en te verspreiden ter verbetering van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek.

Primair Onderwijs: in de WOA PO doen leraren uit 7 schoolbesturen in de regio Amsterdam en onderzoekers en opleiders uit de kennisinstellingen UvA, HvA samen onderzoek naar thema’s als Diversiteit en Kansengelijkheid.

 

Voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs: de WOA-vo/mbo is een samenwerking tussen de opleidingsscholen AcOA, ESPRIT, ROC van Amsterdam, de UvA en de HvA. De WOA-vo/mbo houdt zich onder andere bezig met het onderzoeken en ontwerpen van samenhangende leerarrangementen die metacognitie en zelfregulatie door leerlingen bevorderen.

bottom of page