top of page
letter-blocks-247819_edited_edited_edite

Breitner Academie 

 

De Breitner Academie verzorgt de bacheloropleiding Docent beeldende kunst en vormgeving. We bieden zowel een vierjarig voltijdprogramma als een verkort tweejarig programma in deeltijd aan. Het voltijdprogramma is bedoeld voor studenten die recent eindexamen middelbare school hebben gedaan, het verkort programma is gericht op beeldend kunstenaars die een onderwijsbevoegdheid willen halen.

Bij de Breitner Academie houden we van kunst, maken we kunst en zijn we gedreven om anderen kunst te laten ervaren door kunst te maken, erover te vertellen, te schrijven of te onderwijzen. Wij maken deel uit van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, die nog drie andere docentenopleidingen heeft: muziek, dans en theater. Allemaal leiden zij op tot kunstvakdocent.

In een gezamenlijk programma leer je de andere vakgebieden kennen en word je op een heel natuurlijke en inspirerende manier voorbereid op lesgeven in de interdisciplinaire schoolvakken CKV en Kunst Algemeen. De Breitner Academie is een zelfstandig instituut dat zich volledig richt op beeldende kunst en educatie. We zijn altijd op zoek naar studenten die de unieke combinatie hebben van artistiek talent en het vermogen om als docent anderen te inspireren voor de kunst.


De Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)

Wil je kinderen en jongeren leren sporten en bewegen? Ben je fit, enthousiast en graag actief? Op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) leer je hoe je als gymleraar leiding geeft aan groepen. Je loopt vanaf het eerste jaar stage en bent zelf volop sportief bezig.

Met een ALO-diploma kun je in veel sectoren aan de slag op het gebied van sport en bewegen. Je hebt de eerstegraads bevoegdheid om les te geven binnen alle typen onderwijs: van basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs tot een universitair sportcentrum. Of je kunt aan de slag als trainer/coach, sportbuurtwerker, bewegingsdeskundige of activiteitenbegeleider outdoor.


Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding (HvA O&O)


De Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding biedt voltijd- en deeltijdstudies die iemand opleiden tot leraar of pedagoog.
Een afgestudeerde student is in staat mensen in hun leerontwikkeling of op het pedagogische vlak te begeleiden. Het onderwijs van de HvA richt zich op het ontwikkelen van competenties naast alle kennis en vaardigheden die een leraar nodig heeft.

 

Interfacultaire Lerarenopleiding (ILO), Universiteit van Amsterdam


De Interfacultaire Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam biedt de post-masteropleiding aan tot eerstegraads docent in het voortgezet onderwijs in 24 schoolvakken. Studenten volgen de opleiding na het behalen van een wo-master die aansluit bij het schoolvak.
De ILO biedt behalve de eerstegraads lerarenopleiding ook een minor Educatie en Educatieve module aan. Hiermee behaal je in een half jaar tijd een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid voor de onderbouw van havo-vwo en het gehele vmbo. Daarnaast biedt de ILO verschillende maattrajecten aan voor zij-instromers, waaronder het programma Aan de Slag voor de Klas.Montessori Lyceum Oostpoort

Het Montessori Lyceum Oostpoort is een brede middelgrote scholengemeenschap voor alle niveaus van vmbo tot havo/vwo, waar we samen denken en doen. Hier werk je vanuit de montessori-visie aan je kennis, vaardigheden en aan een zelfbewuste houding.

We geloven erin dat er straks een wereld aan mogelijkheden voor je open ligt. Als je laat zien dat je bereid bent om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor jouw toekomst. Van ons kun je de beste begeleiding verwachten van enthousiaste docenten die je aanmoedigen jouw talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

We hebben een modern schoolgebouw in Oostpoort. Dat is het hart van het Amsterdamse stadsdeel Oost-Watergraafsmeer.

Montessori Lyceum Amsterdam (MLA)


Het Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) maakt deel uit van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam.
Het MLA is een school voor vwo/gymnasium-, havo- en mavo-leerlingen met en zonder montessori-achtergrond. Uitgangspunt bij het onderwijs zijn de ideeën van Maria Montessori, het principe "help mij het zelf te doen". Leerlingen krijgen de ruimte zelfstandig te werken, verantwoordelijkheid te dragen, het eigen werktempo te bepalen, taken te plannen en werk in te delen.
Met ongeveer 1600 leerlingen is het MLA een grote school. Daarom is zowel de onderbouw als de bovenbouw gesplitst in kleine, zelfstandig werkende deelscholen van 180 tot maximaal 230 leerlingen. De deelscholen hebben een eigen plek in het gebouwencomplex en een eigen docententeam. Kleinschaligheid qua onderwijsorganisatie staat voorop.

 

Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB)

De Open Schoolgemeenschap Bijlmer is een samenwerkingsschool en heeft het karakter van zowel een openbare als een bijzondere school. De OSB is een brede schoolgemeenschap voor VWO, HAVO en VMBO en heeft een brede heterogene brugklas. Tijdens deze tweejarige brugklas ontmoeten de leerlingen van allerlei niveaus en achtergronden elkaar.

De naam van de school is kenmerkend: Open verwijst naar de ontmoeting van mensen met al hun verschillen. School drukt uit dat alle schooltypen samengaan in een school. Gemeenschap staat voor de sfeer van gezamenlijkheid en samenwerking. De school hecht aan Bijlmer omdat zij graag juist daar een bijdrage aan eigentijds en vernieuwend onderwijs wil leveren.

Spinoza Lyceum

Het Spinoza Lyceum is een openbare, brede scholengemeenschap, waarop iedereen uit Amsterdam en omgeving welkom is. De school is vernoemd naar de zeventiende-eeuwse, Nederlandse filosoof Baruch Spinoza.

Spinoza vond het belangrijk dat de mens zelf kritisch na leerde denken. Ook was hij niet bang om anders te denken dan zijn tijdgenoten. Waarden als gelijkheid, tolerantie, vrijheid van meningsuiting en geloofsvrijheid vond hij erg belangrijk en mede dankzij hem zijn dit ook nu nog belangrijke uitgangspunten binnen onze maatschappij.

De ideeën van Spinoza sluiten nog altijd erg goed aan bij de visie van het Spinoza Lyceum. Leerlingen op het Spinoza Lyceum worden dan ook aangemoedigd om kritisch en zelfstandig na te denken, met respect voor de opvattingen en ideeën van anderen.

Op het Spinoza Lyceum staat een brede vorming centraal. Leerlingen worden uitgedaagd om zich op veel verschillende vlakken (zoals natuurlijk intellectueel, maar ook creatief, sportief en sociaal-emotioneel) te ontwikkelen. Op die manier krijgen zij de mogelijkheid om zorgvuldig uit te zoeken waar hun kwaliteiten en interesses liggen.
Daarnaast worden zij gestimuleerd om hun persoonlijke voorkeuren te ontdekken. Op het Spinoza Lyceum wordt onderwijs gegeven volgens het daltonprincipe. Dat betekent dat het leren zo goed mogelijk afgestemd wordt op de persoonlijke capaciteiten en behoeften van de leerlingen. Leerlingen krijgen daarbij meer vrijheid en meer verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces dan op de meeste andere middelbare scholen.

Spinoza20first

Toen Spinoza20first in 2015 startte met het eerste leerjaar, bestond het team slechts uit enkele docenten die in hun eentje hun vak of domein vormgaven. Bij de oprichting van de school gaven de docenten met elkaar vorm aan het onderwijs door tijdens brainstormsessies ideeën uit te wisselen en samenwerkingen te zoeken waar dat kon.

Ook nu is dat nog steeds overeind gebleven. We vinden het zowel voor de leerlingbegeleiding als voor de collegialiteit erg belangrijk dat we van elkaar op de hoogte zijn wat we met de leerlingen behandelen in de lessen. 

Een schooljaar op Spinoza20first bestaat uit vijf thema’s, waarin telkens andere (dalton)vaardigheden centraal staan en een bepaalde thematiek de verschillende domeinen en vakken met elkaar verbindt. Binnen de kaders van de wet, de eindtermen van elk vak, hebben we de afgelopen jaren onze vrijheden opgezocht om zoveel mogelijk vakoverstijgend te werken.

Het is onze missie zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerling en de wereld van morgen waarin onze leerlingen als volwassenen hun weg zullen vinden. Ook bij de reeds ontwikkelde thema’s blijven de brainstormsessies belangrijk om aan te sluiten bij de actualiteit. Daar waar nodig, passen we het onderwijs aan. Dit maakt het onderwijs op Spinoza20first extra dynamisch en contextrijk.

bottom of page